map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Diagnostyka i konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Jeśli pojawimy się w gabinecie psychologa to pierwsze spotkanie będzie miało charakter konsultacyjny i będzie punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych. Podczas konsultacji wstępnej psycholog powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat naszego problemu, z którym przyszliśmy. Psycholog nie zdejmie z nas kłopotu, jednak pomoże wytyczyć kierunek, abyśmy mogli sobie z nim poradzić.

W wyniku konsultacji psycholog wskaże adekwatny do naszego problemu sposób dalszej pomocy:

 1. poradę lub psychoedukację
 2. kompleksową diagnostykę psychologiczną
 3. psychoterapię indywidualną
 4. psychoterapię grupową
 5. psychoterapię rodziny lub pary
 6. specjalistyczne konsultacje lekarskie np. psychiatryczna, neurologiczna i inne

Psycholog może także przekierować nas do innego specjalisty, jeśli uzna, że nasze trudności mają inne podłoże niż psychologiczne.

Konsultacja psychologiczna to w zależności od potrzeby: jedno do pięciu spotkań.

Wskazane jest, aby na pierwsze spotkanie z psychologiem przynieść dokumenty zawierające wcześniejsze badania, opinie, które mogą uzupełnić obraz pacjenta.

Porady i psychoedukacja

Psycholog to specjalista, który korzystając z wiedzy dotyczącej mechanizmów ludzkiego funkcjonowania może dokładniej określić nasz problem i podać możliwe sposoby jego rozwiązania. Psycholog posiada wiedzę i doświadczenie oraz dystans emocjonalny, którego brakuje najbliższym z naszego otoczenia, a którzy często lubią nam doradzać i decydować o tym co i jak powinniśmy zrobić. Takie rady warto oczywiście wysłuchać, a psycholog może pomóc nam je zweryfikować.

Psycholog może być pomocny w sprawach:

 1. dotyczących wychowania dzieci - małych i nastoletnich,
 2. dotyczących relacji rodzinnych – trudności w kontaktach z rodzicami, teściami, rodzeństwem,
 3. dotyczących relacji osobistych i zawodowych,
 4. dotyczących trudności szkolnych i trudności w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
 5. dotyczących problemów indywidualnych, z własnymi słabościami – nałogami, lękami, nastrojem, zachowaniem,
 6. I wielu innych …

Czasem nie wystarczy sama porada i konieczna jest -

Diagnostyka psychologiczna

Pozwala na znalezienie przyczyn zgłaszanego problemu oraz określa stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w jego pojawieniu się. Najprościej mówiąc diagnoza psychologiczna pozwala na dokładne zbadanie dlaczego mamy problem i na czym on właściwie polega. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego naszego funkcjonowania. Do tego celu służą metody diagnostyki psychologicznej – dwie podstawowe to wywiad kliniczny i obserwacja , które pozwalają na postawienie hipotez, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają ich sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej trudności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby.