psychoterapia   poradnictwo  kontakt   homePoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w NZOZ "KOMPAS" oferuje profesjonalną BEZPŁATNĄ (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego) pomoc dla dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 roku życia oraz ich rodzin, w zakresie następujących zaburzeń:


 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)

 • zaburzenia lękowe (nerwice, fobie i inne)

 • zaburzenia psychosomatyczne

 • depresje

 • zaburzenia psychotyczne

 • zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży

 • całościowe zaburzenia rozwojowe (zespół Aspergera, autyzm)

 • ADHD i inne
Oferta Poradni skierowana jest również do pacjentów, którzy m.in.:

 • doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami i osobami najbliższymi

 • mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego

 • często czują się samotne, smutne, przygnębione

 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju

 • łatwo się denerwują, wybuchają złością

 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach

 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu lub z rówieśnikami

 • czują się nieszczęśliwe

 • są zainteresowane psychologicznym poznaniem siebie samychZapraszamy do Poradni RODZICÓW dzieci, młodzieży którzy:

 • doświadczają niepokoju o rozwój psychiczny dziecka

 • doświadczają trudności wychowawczych

 • chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, organizacji pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń psychicznych

 • podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważają niepokojące zachowania, silne emocjePoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferuje pomoc w następującym zakresie:

 • porady i diagnostyka lekarska

 • - Specjalista Psychiatra Dzieci i Młodzieży

  - Specjalista Psychiatra

 • diagnostyka psychologiczna

 • - diagnoza rozwoju i funkcjonowania: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego (rodzinnego, rówieśniczego)

  - diagnoza rodzaju i zakresu rozwojowych trudności psychologicznych

  - diagnoza zaburzeń psychicznych

 • poradnictwo psychologiczne

 • psychoterapia indywidualna (do wyczerpania zakontraktowanych z NFZ miejsc na dany rok)

 • terapia rodzinna (do wyczerpania zakontraktowanych z NFZ miejsc na dany rok)

 • konsultacje i przygotowanie pacjentów do podjęcia terapii w ramach Dziennego Oddziału

 • wizyty domoweZapisy i dodatkowe informacje w rejestracji Ośrodka KOMPAS.
>>> dane kontaktowe


Do Poradni nie jest potrzebne skierowanie.
UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2012r. w Poradni nie będą przyjmowani pacjenci powyżej 18 roku życia.


Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007-2011 by OTiP KOMPAS