map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Cennik obowiązujący od 1 maja 2023 roku

TERAPIA RODZINNA W OŚRODKU JEST REALIZOWANA PO WCZEŚNIEJSZEJ PRZEDPŁACIE DOKONANEJ NA KONTO OŚRODKA 4 DNI PRZED ZAPLANOWANYM/UZGODNIONYM TERMINEM SPOTKANIA. BRAK PRZEDPŁATY SKUTKUJE ANULACJĄ WIZYTY.

PORADY LEKARSKIE CENA
wizyta u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży 300zł
wizyta u lekarza psychiatry dorosłych 180zł
wizyta u lekarza neurologa dzieci i młodzieży 300zł
wypisanie recepty w toku leczenia psychiatrycznego 50zł
zaświadczenie lekarskie 50zł

PORADY PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENA
porada psychologiczna 160zł
diagnostyka psychologiczna 160zł
diagnostyka psychologiczna - psycholog kliniczny 180zł
diagnostyka neuropsychologiczna 250zł
opinia psychologiczna-wydana na piśmie 160zł
opinia psychologiczna-psycholog kliniczny 180zł
BADANIE ADOS-2-DIAGNOZA W KIERUNKU SPEKTRUM AUTYZMU 1100zł
3 spotkania:
1. wywiad z rodzicami,
2. pełne badanie testowe
3. omówienie wyników, zaleceń i wydanie raportu pisemnego.
UWAGA: badanie jest nagrywane, konieczne jest wyrażenie zgody

PORADY PSYCHOLOGICZNE DLA DOROSŁYCH CENA
porada psychologiczna 140zł
diagnostyka psychologiczna 140zł
diagnostyka psychologiczna - psycholog kliniczny 160zł
diagnostyka neuropsychologiczna 250zł

PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENA
sesja psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty w trakcie specjalizacji 150zł
sesja psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży 170zł
sesja psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego 180zł
spotkanie konsultacyjne rodziców dziecka będącego w toku terapii indywidualnej u psychoterapeuty w trakcie specjalizacji 140zł
spotkanie konsultacyjne rodziców dziecka będącego w toku terapii indywidualnej u psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży 160zł
spotkanie konsultacyjne rodziców dziecka będącego w toku terapii indywidualnej-certyfikowany psychoterapeuta 180zł
PSYCHOTERAPIA DLA DOROSŁYCH CENA
sesja psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty w trakcie specjalizacji 150zł
sesja psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego 170zł
psychoterapia par lub rodzin (2 psychoterapeutów) 300zł
psychoterapia par lub rodzin (1 psychoterapeuta) 200zł

LOGOPEDA/PEDAGOG CENA
konsultacja/sesja logopedyczna lub pedagogiczna 120zł
wczesne wspomaganie rozwoju-terapia indywidualna z elementami terapii behawioralnej 120zł
terapia behawioralna 120zł

BIOFEEDBACK CENA
sesja diagnostyczna 80zł
sesja terapeutyczna 80zł
COACHING CENA
indywidualny (60 minut) 150zł
rodzicielski (60 minut, jeden rodzic) 200zł
rodzicielski (60 minut, dwóch rodziców) 200zł

INNE CENA
odpis karty informacyjnej z pobytu w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży (pierwszy raz bezpłatnie) 10zł
ksero dokumentacji medycznej (cena za 1 stronę) 0,50zł
zaświadczenie wadawane przez rejestrację 30zł