map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, (32)730-04-44 map_pointer ul. Wolności 40a/6, 41-500 Chorzów | tel.504 733 660 (rejestracja po godz. 15:00)

Zapraszamy do filii Ośrodka w Chorzowie - pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty.

O NAS

Nazwa ośrodka "Kompas" powstała w oparciu o ideę i cel naszej pracy. Poprzez pracę terapeutyczną chcemy pomóc drugiemu człowiekowi uruchomić jego wewnętrzny "kompas", który pomoże mu odnaleźć najkorzystniejszą drogę dalszego rozwoju i pozwoli na samodzielne i optymalne funkcjonowanie. Ponieważ nie ma jednej słusznej drogi, ani jednej właściwej odpowiedzi, uważamy, że każdy sam przy odpowiednich wskazówkach i wsparciu może znaleźć właściwy dla siebie kierunek w życiu.

Dlatego jeśli czujesz się w życiu zagubiony, chcesz przezwyciężyć cierpienie spowodowane problemami, stresem, chorobą lub po prostu chcesz się dalej rozwijać i poznawać siebie możemy Ci w tym pomóc.

NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” oferuje kompleksową pomoc w zakresie opieki psychiatryczno- psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczy usługi w zakresie następujących struktur:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 3. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
 4. Pracownia Diagnozy i Terapii dla Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 5. Poradnia Leczenia Zaburzeń Jedzenia i Otyłości

Ośrodek organizuje również szkolenia dla specjalistów dotyczące diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych oraz szkolenia i warsztaty edukacyjno-wspierające dla rodziców, opiekunów zwiększające ich kompetencje w zakresie opieki nad dziećmi z trudnościami psychicznymi.
Pracownia Redukcji Stresu i Rozwoju Osobistego, Pracownia Biofeedback i liczne zajęcia rozwojowe, zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych, to ważna działalność Ośrodka wspierająca profilaktykę zdrowia psychicznego.

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści: lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z doświadczeniem w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Podstawą teoretyczną naszej pracy jest terapia w ujęciu psychodynamicznym, która pozwala w sposób wielowymiarowy i indywidualny podejść do każdej osoby i jej problemu.

Pracę merytoryczną zespołu superwizuje dr Piotr Drozdowski, psychiatra, superwizor Naukowej Sekcji Psychoterapii PTP, ordynator Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz inni superwizorzy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie.

lek. med. Beata Tatrocka-Burzawa - kierownik NZOZ "Kompas"

 1. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta
 2. wieloletnia praktyka kliniczna w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych
 3. szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Fundacje Krakowskiej Katedry Psychoterapii CM UJ oraz Krakowską Fundacje Rozwoju Psychoterapii
 4. zainteresowania zawodowe: zaburzenia wieku rozwojowego (diagnoza i terapia), terapia rodzinna
 5. tel. +48604 226 778

mgr Ewa Stachowiak - z-ca kierownika NZOZ "Kompas"

 1. specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, pedagog, specjalista terapii środowiskowej
 2. superwizor szkoleniowy, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 3. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 4. poza praktyką w pracy klinicznej zdobywa doświadczenie naukowe; autorka i współautorka wystąpień i publikacji dot. m.in. diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 5. praca psychoterapeutyczna osadzona na wieloletnim szkoleniu głównie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie nadal pozostaje pod stałą superwizją
 6. zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 7. zainteresowania zawodowe: diagnostyka i psychoterapia zaburzeń jedzenia, zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia nerwicowe; analiza wczesnej relacji "matka -dziecko"
 8. tel. +48608 402 378

mgr Joanna Albert

 1. psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. specjalizuje się w psychoterapii dorosłych a także dzieci i młodzieży m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami emocjonalnymi, objawami lękowymi, fobiami, zaburzeniami jedzenia (anoreksja, bulimia), ADHD.
 5. tel. +48507 228 500

mgr Anna Płotek

 1. pedagog zdrowia, psycholog, psychoterapeuta
 2. absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 3. ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży
 5. liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii dzieci i młodzieży (m.in. Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem, kurs Pedagogiki Marii Montessori, Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży)
 6. roczny wolontariat w Zambii (praca z dziećmi)
 7. pracuje pod stałą superwizją superwizorów KCP w Krakowie
 8. zainteresowania zawodowe: całościowe zaburzenia rozwojowe; zespół aspergera, zaburzenia zachowania i emocji
 9. tel : +48693 872 777

mgr Leszek Albert

 1. psycholog, certyfikowany psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP nr 238)
 2. terapeuta środowiskowy - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 3. ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 4. członek P. T. Psychologicznego, P.T. Psychiatrycznego oraz P. T. Psychoterapii Psychodynamicznej
 5. specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami nerwicowymi, objawami lękowymi, psychosomatycznymi oraz depresyjnymi. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów antystresowych.
 6. więcej informacji >>> http://www.psyche.net.pl
 7. tel. +48 504 256 010

mgr Aldona Bielawny

 1. psycholog, coach ICF, doradca zawodowy, trener
 2. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 3. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży
 4. zainteresowania zawodowe: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 5. tel. + 48530 588 855

mgr Agnieszka Bogaczyk

 1. psycholog, socjolog, psychoterapeuta
 2. ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 3. ukończyła całościowe szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin i par (3 - letni kurs w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, 2 - letnie szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie) oraz liczne szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży
 4. w Ośrodku "Kompas" prowadzi terapię indywidualną (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) oraz współprowadzi terapię rodzin i par
 5. poza kilkuletnią praktyką terapeutyczną posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o tematyce psychologicznej dla rodziców i nauczycieli (m.in. jako wykładowca IDN w Katowicach)
 6. pracuje pod stałą superwizją

mgr Joanna Gęborek

 1. neurologopeda, logopeda ogólny, pedagog specjalny, oligofrenopedagog;
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 3. ukończyła Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim w zakresie Logopedii i Neurologopedii oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 4. pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu
 5. w NZOZ "Kompas" prowadzi grupowe zajęcia rozwojowe dla dzieci, zajmuje się terapią pedagogiczną logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych; w ramach Pracowni Terapii i Diagnozy dla osób z Autyzmem zajmuje się diagnozą i terapią rozwojową
 6. zainteresowania zawodowe: zaburzenia komunikacji językowej, oligofazja, dyslalia, afazja, autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, terapia dysleksji, terapia pedagogiczna.
 7. Tel. +48660 730 134

mgr Paweł Glita

 1. psycholog
 2. certyfikowany psychoterapeuta (PTP nr 154) oraz superwizor (PTP nr 100) rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

mgr Monika Grobelna

 1. psycholog, psychoterapeuta
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 5. swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji
 6. doświadczenie zawodowe zdobywała m. inn w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej pracując terapeutycznie z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, w PZP NZOZ „ Beta – Med” w Katowicach oraz jako psycholog, biegły sądowy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Sosnowcu przy SO w Katowicach
 7. biegły sądowy Sadu Okręgowego w Katowicach w zakresie diagnozy i opiniowania psychologicznego w sprawach o rozwód oraz w sprawach rodzinnych i opiekuńczych prowadzonych w oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy
 8. zainteresowania zawodowe: zaburzenia więzi, zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowania i emocji, praca z rodzinami w konflikcie

mgr Aleksandra Grudzień

 1. psycholog, psychoseksuolog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, mediator
 2. absolwentka Wydziałów Pedagogiki i Psychologii oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 3. absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji GWSH w Katowicach i Seksuologii Klinicznej SWPS w Warszawie
 4. staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania NZOZ „Dąbrówka” w Gliwicach
 5. w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 6. swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskich Towarzystw: Seksuologicznego, Psychologicznego, Psychiatrycznego
 7. członek Sekcji Naukowej Psychoterapii, Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 8. w Ośrodku Kompas – filia w Chorzowie zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży, dorosłych oraz terapią par i rodzin
 9. zainteresowania zawodowe: rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, diagnoza i terapia ofiar nadużyć seksualnych, zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie, zaburzenia tożsamości płciowej, praca z osobami transpłciowymi, psychoedukacja z zakresu problematyki „złego dotyku”, praca z rodzinami rekonstruowanymi, w konflikcie i kryzysie

mgr Piotr Halkiewicz

 1. psycholog, psychoterapeuta;
 2. ukończył całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne);
 3. zajmuje się diagnozą, pomocą psychologiczną oraz psychoterapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
 4. członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. D. W. Winnicotta;
 5. doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Psychiatrii w Katowicach (Oddział Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych), Hospicjum "Cordis" w Katowicach, Ośrodku Terapii "Diada" w Gliwicach;
 6. pracuje pod stałą superwizją.

mgr Danuta Jurewicz-Myszor

 1. pedagog specjalny
 2. dyplomowany coach, pracujący zgodnie ze standardami ICF (ogólnoświatowej organizacji coachingowej)
 3. trener biznesu
 4. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 5. ukończyła studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, na Wydziale Zarządzania w zakresie "Coaching for Life and Busines"
 6. ukończyła certyfikowany kurs ICF „Coaching relacji”
 7. posiada wieloletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej i pedagogicznej z dziećmi i rodzinami
 8. przeprowadziła ponad 100 godzin coachingowych indywidualnych i grupowych
 9. współpracowała z organizacjami pozarządowymi (min. Sowarzyszeniem PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. M. Niepokalanej w Katowicach, Stowarzyszeniem „Aktywne Kobiety” w Sosnowcu)
 10. obecnie współpracuje z Uniwersyteckim Zespołem Szkół Katolickich KANA w Sosnowcu, gdzie pełni rolę pedagoga oraz realizuje programy coachingowe w pracy z młodzieżą i rodzicami
 11. prowadzi warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia z umiejętności budowania relacji, komunikacji i coachingu min. na GWSH w Katowicach i Uniwersytecie Trzeciego Wieku
 12. zainteresowania zawodowe: coaching rodzinny i młodzieży w oparciu o podejście systemowe, coaching relacji
 13. pracuję z przekonaniem, że: Każdy dysponuje wszystkimi zasobami, jakich potrzebuje aby osiągnąć swój cel. Najważniejsza jest droga do celu i to co w tym czasie przeżywasz i zmieniasz

mgr Joanna Kubańska

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
 2. psychoterapeuta w trakcie szkolenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku (kurs przygotowujący do certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 3. w NZOZ „Kompas” prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz współprowadzi terapię rodzin i par
 4. pracuje w WarsztacieTerapii Zajęciowej „Ad vitam dignam” dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 5. pracę poddaje stałej superwizji

mgr Joanna Klus

 1. psycholog, mediator
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych organizowane przez Laboratorium Pozytywnej Zmiany w Toruniu
 5. absolwentka dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 6. ukończyła 2-letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie
 7. specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami w konflikcie

lek.med. Monika Maj

 1. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
 2. psychoterapeuta, ukończone 4-letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 3. zainteresowania zawodowe: ADHD, zaburzenia odżywiania, autyzm wczesnodziecięcy
 4. tel. +48 888 556 416

mgr Joanna Metta-Pieszka

 1. specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog
 2. absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność psychologia kliniczna, dyplom z wyróżnieniem
 3. odbyła szkolenie pierwszego stopnia pt. "Terapia krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiązanie problemu", Ośrodek Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna", Ośrodek Terapii Krótkoterminowej, Klinika Neurologii w Krakowie
 4. pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Zaburzeń Pamięci w latach 1993- 2005
 5. obecnie pracuje jako asystent na Oddziale Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Barbary w Sosnowcu, oraz Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu
 6. jest członkiem Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu
 7. specjalizuje się w neuropsychologii klinicznej
 8. tel. +48506 089 982

mgr Marta Nowak

 1. pedagog, certyfikowany psychoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP nr 205), trener warsztatu umiejętności psychospołęcznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP nr I 350)
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wydział :Pedagogika, specjalność : zdrowie)
 3. Ukończone : Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkolenie w obszarze Treningu Zastępowania Agresji (ART), regularnie uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii.
 4. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą superwizją.
 5. 7 letnia praktyka pracy w Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu i NZOZ Kompas. W latach 2007-2012 wykładowca na kursie : Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży - diagnozowanie i wybrane formaty terapii.Kurs szkoleniowy objęty programem specjalizacji CMKP SUM.
 6. Autor i współautor publikacji oraz wystąpień naukowych z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.
 7. W pracy zawodowej stosuje podejście psychodynamiczne. Zainteresowania zawodowe dotyczą zaburzeń nerwicowych,zaburzeń osobowości, zaburzeń zachowania u adolescentów, pracy w obszarze relacja matka-dziecko, zaburzeń odżywiania. Doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi oraz dzieńcmi i młodzieżą. W obszarze zainteresowań znajduje się również szeroko rozumiane poradnictwo, psychoedukacja, treningi i warsztaty psychologiczne.
 8. tel. +48601 094 197

mgr Aleksandra Oleksiak

 1. specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta
 2. szkolenie w dziedzinie psychoterapii: czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 3. psycholog w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM w Katowicach
 4. autorka i współautorka prac naukowych dotyczących relacji lekarz - pacjent, problemów psychologicznych z kręgu zaburzeń jedzenia
 5. zainteresowania naukowe: psychoterapia indywidualna osób z otyłością olbrzymią, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami nerwicowymi

mgr Michał Paczka

 1. pedagog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowcach,Wydziału Pedagogiki i Psychologii o specjalności Resocjalizacja
 2. certyfikowany terapeuta uzależnień rekomendowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomani (SP / 0092 / 2006)
 3. ukończył całościowe szkolenie podyplomowe w zakresie Terapii Systemowej atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP
 4. doświadczenie w pracy w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
 5. kilkuletnie doswiadczenie pracy w stacjonarnym ośrodku dla uzależnionych od środków psychoaktywnych metodą społeczności terapeutycznej
 6. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną oraz współprowadzi terapię rodzin i par

mgr Tomasz Płotek

 1. psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
 2. ukończył całościowe szkolenie Terapii Systemowo-Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, realizowane przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii
 3. absolwent SWPS oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 4. posiada doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej z dziećmi i rodzinami
 5. w NZOZ "Kompas" zajmuje się koordynacją Pracowni Terapii Rodzin
 6. prowadzi terapię rodzin i par oraz pracuje indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą
 7. zainteresowania zawodowe: terapia rodzin i par, zaburzenia więzi, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia emocji, zaburzenia osobowości i zachowania
 8. pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową
 9. tel: +48 798 571 995

lek. med. Agnieszka Raniewicz

 1. specjalista psychiatra
 2. kontakt przez rejestrację Ośrodka

mgr Ewelina Rejner-Cupiał

 1. psycholog, psychoterapeuta, pedagog zdrowia, trener grupowy
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. absolwentka Rocznego Programu Edukacji Psychologicznej oraz rocznego Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie
 5. doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej z dziećmi oraz dorosłymi zdobywała m.in. w Instytucie Neuromedica w Katowicach, Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach, Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu "Ad Vitam Dignam", ośrodku wychowawczym w Bytomiu
 6. prowadzi terapię grupową i indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych
 7. tel. +48889 927 405

mgr Anna Rymer

 1. psycholog, psychoterapeuta
 2. ukończyła psychologię (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości) na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 3. ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, biegły psycholog z zakresu uzależnień
 5. w Ośrodku "Kompas" prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz dorosłych a także osób uzależnionych
 6. pracuje pod stałą superwizją superwizorów KCP w Krakowie
 7. zainteresowania zawodowe: zaburzenia osobowości,; zaburzenia więzi, zaburzenia zachowania i emocji
 8. tel : +48 664 723 792

mgr Katarzyna Ruszczyk

 1. psycholog, specjalista diagnostyki i terapii pedagogicznej
 2. posiada wieloletnie doświadczenie jako psycholog i pedagog w placówkach oświatowych
 3. ukończyła różne szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną, m.in szkolenie terapeutyczne i praktyczne z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej - Brain Gym wg. metody Paula Dennisona, szkolenie SFA stopień I i II –terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu, szkolenia efektywnych technik uczenia się
 4. specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami
 5. w ośrodku KOMPAS zajmuje się diagnostyką i terapią psycho-pedagogiczną trudności szkolnych, w tym specyficznych trudności w nauce – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, badaniem gotowości szkolnej przedszkolaków oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 6. tel. +48 506 686 312

mgr Natasza Sitko

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim
 2. ukończyła : dwuletnie szkolenie pod nazwą Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie; szkolenie w obszarze Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 3. psychoterapeuta w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 4. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży
 5. pracuje pod stałą superwizją
 6. zainteresowania zawodowe: zaburzenia okresu dorastania oraz całościowe zaburzenia rozwojowe
 7. tel +48509 859 342

mgr Magdalena Skórka

 1. psycholog
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. prowadzi terapię grupową i indywidualną dzieci i młodzieży
 5. pracę poddaje stałej superwizji
 6. zainteresowania zawodowe: diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Zespołem Aspergera

lek.med. Karina Słaboń

 1. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
 2. doświadczenie kliniczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży zdobywa jako pracownik m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Colegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Kompas w Będzinie, Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i młodzieży NZOZ Kompas w Będzinie
 3. posiada doświadczenie w leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych (Poradnia MONAR w Krakowie)
 4. zainteresowania zawodowe: zaburzenia zachowania i emocji, uzależnienia, ADHD
 5. tel : +48664 129 218

lek.med. Rafał Sołowiów

 1. lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 3. posiada doświadczenie w pracy klinicznej w psychiatrii dzieci i młodzieży
 4. autor i współautor prac naukowych w dziedzinie ginekologii, położnictwa oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
 5. posiada doświadczenie w zakresie organizacji, prowadzenia i nadzorowania badań klinicznych
 6. zainteresowania zawodowe: ADHD, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia odżywiania
 7. tel: +48694 446 386

lek. med. Katarzyna Urbańczyk-Łosień

 1. specjalista psychiatra
 2. starszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu
 3. kontakt przez rejestrację Ośrodka

dr Aleksandra Wieteska

 1. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (2001)
 2. psycholog, pedagog, psychoterapeuta (pracuje pod superwizją)
 3. ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 5. specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, nerwicowych i osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych
 6. wykładowca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Katowicach
 7. autorka publikacji o problematyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

mgr Katarzyna Witalis

 1. psycholog; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 2. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 3. doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów zdobywała m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Salve” w Sosnowcu, Specjalistycznym Domu Samopomocy w Sosnowcu, Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach oraz w trakcie sześciomiesięcznego stażu w NZOZ „Kompas”
 4. ukończyła kursy udoskonalające: „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze”, „Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej”
 5. w NZOZ „Kompas” prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży
 6. zainteresowania zawodowe: diagnoza i psychoterapia zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów dorosłych, psychoterapia par i małżeństw, neuropsychologia.
 7. Tel. +48796 729 392

lek.med Aleksander Zielnik

 1. specjalista neurolog dzieci i młodzieży

mgr Iwona Zuba

 1. psychoterapeuta w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 2. pedagog specjalny, terapeuta, logopeda
 3. obecnie pracuje z dziećmi i młodzież niepełnosprawną intelektualnie jako pedagog w szkole specjalnej
 4. W NZOZ Kompas zajmuje się terapią logopedyczną, wczesnym wspomaganiem rozwoju- terapią dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uczestniczy w zespołach diagnostycznych w Pracowni Terapii i Diagnozy dla osób z Autyzmem
 5. zainteresowania zawodowe: terapia i stymulacja rozwoju dzieci zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 6. tel +48605 899 065

mgr Michalina Przewdzing

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
 2. w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w zakresie psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy
 3. Ukończyła ośmiotygodniowy kurs Mindfulness Based Stress Reduction (program redukcji stresu oparty na uważności)
 4. doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, w Dziennym Domu Opieki Medycznej Revitamed w Zabrzu oraz podczas stażu w NZOZ Kompas w Będzinie
 5. w NZOZ Kompas prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dzieci i młodzieży; swoją pracę poddaje systematycznej superwizji
 6. pracuje jako psycholog w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Małego Sportowca w Katowicach, prowadzi tam również zajęcia dla dzieci z elementami mindfulness (treningu uważności)


Rejestracja i opieka pielęgniarska

mgr Małgorzata Kotuła

 1. kierownik rejestracji NZOZ „Kompas”, lic. pielęgniarka, pedagog specjalny, specjalista prawa medycznego

mgr Michał Błaś

 1. pracownik rejestracji, ratownik medyczny, specjalista zarządzania i finansów w ochronie zdrowia

Marta Wnuk

 1. pracownik rejestracji, specjalista administracji

mgr Adriana Zawada-Kuliś

 1. pracownik rejestracji, pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego